Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępności komunikatów organów państwowych z dnia 2020-03-20.

Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.812.2.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępności komunikatów organów państwowych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób głuchych, które wskazują na brak dostępności komunikatów organów państwowych w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. W szczególności Wnioskodawcy zwracają uwagę, że nie wszystkie konferencje prasowe i wystąpienia podmiotów odpowiedzialnych za informowanie obywateli o aktualnej sytuacji panującej w kraju są tłumaczone na polski język migowy. Podkreślają także, że mimo zaopatrzenia transmisji konferencji Prezesa Rady Ministrów w takie tłumaczenie okienko, w którym pojawia się tłumacz jest zbyt małe, co prowadzi do tego, że starsze osoby głuche oraz osoby głuche mające dysfunkcję narządu wzroku nie są w stanie zrozumieć prezentowanego komunikatu. Ponadto, osoby głuche sygnalizują Rzecznikowi, że formy pomocy, o których obywatele są informowani poprzez rządową stronę internetową są niedostępne dla osób z dysfunkcją słuchu. Strona zawiera bowiem wykaz numerów telefonów, na które można dzwonić w sytuacji konieczności skorzystania z pomocy. Jednakże na wskazanej stronie nie zostały podane adresy e-mail, numery telefonów komórkowych, na które można wysłać SMS, ani numer infolinii w języku migowym. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Szefa Kancelarii z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw, w tym prawa pozyskiwania informacji na zasadzie równości z innymi osobami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-03-25
Opis odpowiedzi:
Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 25 marca 2020 r. poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dąży do tego, by wszyscy obywatele, w tym także osoby z niepełnosprawnościami mieli równe szanse w dostępie do informacji. Dlatego też konferencje prasowe odbywające się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są obecnie tłumaczone na język migowy. Natomiast od 24 marca na stronach KPRM, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, oraz na stronie gov.pl/koronawirus, uruchomiona została usługa tłumacza polskiego języka migowego on-line. Niebawem ta usługa będzie aktywna dla wszystkich ministerstw. Ponadto, trwają prace nad upowszechnieniem tłumaczeń migowych z innych wydarzeń, w których biorą udział Członkowie Rady Ministrów.