Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów prezydenckich z dnia 2020-03-24.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów prezydenckich.
Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem monitoruje kwestię organizowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., szczególnie w kontekście zagwarantowania konstytucyjnych praw wyborczych w czasie walki z wirusem COVID-19.
W ocenie Rzecznika, według wiedzy na dzień dzisiejszy i według racjonalnych przewidywań na przyszłość, wybory planowane na dzień 10 maja 2020 r. nie powinny się w takich warunkach odbyć.
Mając na względzie konstytucyjne zadania i rolę Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik zaznaczył, że ewentualne stanowisko Premiera dotyczące niniejszej kwestii będzie miało kluczowe znaczenie dla podjęcia dalszych decyzji zmierzających do ochrony praw obywateli. Prezes Rady Ministrów mógłby również zainicjować podjęcie działań w celu rozwiązania wskazanego problemu.
Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: