Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2020-03-25.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.812.4.2020
Data sprawy:
2020-03-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają sygnały wskazujące na nieefektywność działań informacyjnych dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku zachorowania na COVID-19 przez osoby głuche i niedosłyszące. Najczęściej podnoszonym problemem jest brak dostępności infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób z dysfunkcją słuchu. W przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania pomocy podstawowym problemem jest możliwość skorzystania z usług tłumaczy języka migowego jedynie w dni powszednie w określonych godzinach. W ocenie osób głuchych i słabosłyszących należałoby rozszerzyć możliwość kontaktu przez infolinię z zapewnieniem wideoczatu z tłumaczem w formule 24/7. Rzecznik zwraca również uwagę na brak dostępności konferencji prasowych i komunikatów wydawanych przez organy państwowe odpowiedzialne za informowanie obywateli o aktualnej sytuacji panującej w kraju. Nie wszystkie są zaopatrzone w tłumaczenie na język migowy w czasie rzeczywistym, a tam gdzie takie tłumaczenie jest zapewnione, okienko, w którym pojawia się tłumacz jest tak małe, że często utrudnia lub uniemożliwia zapoznanie się z przekazywaną informacją. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu zagwarantowania osobom głuchym i słabosłyszącym realizacji ich praw, w tym prawa pozyskiwania informacji na zasadzie równości z innymi osobami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: