Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia żołnierzy z dnia 2020-03-26.

Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7044.2.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia żołnierzy.

W dniach 21 - 22 stycznia 2020 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili wizytację Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we W. oraz 1 pułku saperów w B. Odbyto spotkania z dowództwem, z oficerami, podoficerami oraz szeregowymi zawodowymi, podczas których zainteresowani mieli możliwość przedstawić swoje uwagi i wnioski. Rzecznik zwrócił uwagę na obawy środowiska żołnierzy zawodowych dotyczące pogłosek o projektowanej likwidacji odprawy mieszkaniowej i emerytalnej. Skutkują one składaniem raportów o odejście ze służby i pomimo dementowania tej informacji przez dowódców, żołnierze nabywający prawo do odprawy mieszkaniowej składają raporty o zwolnienie ze służby przyznając, że po otrzymaniu pieniędzy z powyższego tytułu, a także innych należności związanych z odejściem ze służby, będą starali się wrócić do służby. Ponadto, żołnierze krytycznie odnieśli się do istnienia tzw. szybkiej ścieżki awansowej dla wybranych osób pozwalającej awansować do stopnia pułkownika w ciągu np. 6 lat. Z ich obserwacji wynika, że osoby takie nie zawsze otrzymują awans z tytułu szczególnych osiągnięć w służbie. Jednocześnie wskazywano na trudności w uzyskaniu skierowania na kurs oficerski. Łatwiej otrzymać patent oficerski po 2 tygodniowym szkoleniu w Wojskach Obrony Terytorialnej, niż pozostając w czynnej służbie zawodowej. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o podjęcie działań mających przyczynić się do rozwiązania problemów poruszonych w wystąpieniu.

 


Data odpowiedzi:
2020-06-09
Opis odpowiedzi:
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w piśmie z 9 czerwca 2020 r. zapewnił, że zakupy przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP obejmują pełną gamę rozmiarową. Dodatkowo, w umundurowaniu i wyekwipowaniu żołnierzy zawodowych można dokonać poprawek krawieckich lub uszyć je na miarę. Powyższe umożliwia właściwe wyposażenie żołnierzy w umundurowanie dopasowane do nietypowej sylwetki. Uwagi żołnierzy dotyczące niezgodności mundurów galowych (w zakresie tkaniny) z obowiązującą dokumentacją techniczną, zdaniem Szefa Sztabu, mogą dotyczyć umundurowania nabywanego przez żołnierzy w trybie indywidualnym poza obowiązującym systemem zaopatrywania, tj. poza magazynami OG lub w placówkach nie posiadających stosownego zaświadczenia WOBWSM , a oferujących umundurowanie w konkurencyjnych (niższych) cenach. Szefa Sztabu zauważył także, że w celu poprawy jakości realizowanych obsług i napraw przez organy remontowe jednostek, w Dowództwie Generalnym RSZ prowadzone są cykliczne analizy sprawności technicznej sprzętu. Wnioski z przedmiotowych analiz dotyczące m.in. poziomu zabezpieczenia jednostek w części zamienne przesyłane są do komórek Centralnych Organów Logistycznych Inspektoratu Wsparcia SZ odpowiedzialnych za zabezpieczenie eksploatacji sprzętu oraz gestorów SpW. Jeśli chodzi o obiekty koszarowe, według wszystkich protokołów stan techniczny poszczególnych budynków zapewnia dalsze bezpieczne ich użytkowanie. Odnosząc się do jakości sprzętu, Szef Sztabu stwierdził, że w każdej jednostce wojskowej znajdują się nowe pojazdy i takie, które przekroczyły normę eksploatacji ale są nadal sprawne i dopuszczone do ruchu drogowego. Ujednolicenie wieku pojazdów w jednostkach nie jest korzystne ze względu na realizację zadań. Jednostki, które miałyby wyłącznie najstarsze pojazdy, nie byłby zdolne do realizacji zadań lub do ich realizacji w ograniczonym zakresie.