Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zobowiązania Konsultantów wojewódzkich do zaprzestania samodzielnego wydawania opinii dotyczących koronawirusa z dnia 2020-03-27.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.191.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zobowiązania Konsultantów wojewódzkich do zaprzestania samodzielnego wydawania opinii dotyczących koronawirusa.

Zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziło skierowane do Konsultantów krajowych pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. o zobowiązaniu Konsultantów wojewódzkich do zaprzestania samodzielnego wydawania opinii dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 oraz obowiązku uprzedniej konsultacji wydawanych przez Konsultantów krajowych opinii w tym zakresie z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. W ocenie Rzecznika w stanie epidemii kluczowym jest, by rzetelne informacje o stanie przygotowania szpitali, zagrożeniu dla przedstawicieli kadr medycznych, jak również sposobach zabezpieczenia osobistego przed zakażeniem były udostępnianie społeczeństwu. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o wskazanie podstawy prawnej przedmiotowego działania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: