Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie sposobu podejmowania uchwał przez organy kolegialne z dnia 2020-03-30.

Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.612.10.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie sposobu podejmowania uchwał przez organy kolegialne.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych przewiduje możliwość podejmowania uchwał przez organy kolegialne przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie obiegowym lub korespondencyjnie. Ustawa ta jednak, mimo że wymienia szereg podmiotów, które są uprawnione do podejmowania uchwał "online" w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kształcie, pomija stowarzyszenia. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Marszałka Senatu z prośbą o uwzględnienia powyższych uwag.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: