Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefowej Kancelarii Sejmu w sprawie procedur bezpieczeństwa wprowadzonych na terenie budynków Sejmu i Senatu RP związanych z wprowadzonym stanem epidemii z dnia 2020-03-31.

Adresat:
Szefowa Kancelarii Sejmu RP
Sygnatura:
VII.716.1.2020
Data sprawy:
2020-03-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefowej Kancelarii Sejmu w sprawie procedur bezpieczeństwa wprowadzonych na terenie budynków Sejmu i Senatu RP związanych z wprowadzonym stanem epidemii.
Na podstawie doniesień medialnych Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o wprowadzonych procedurach zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa pracy osób przebywających na terenie budynków Sejmu i Senatu RP związanych z wprowadzonym stanem epidemii. Jak wynika z informacji zebranych przez dziennikarzy wprowadzone ograniczenia uniemożliwiają jednak pracę sprawozdawców parlamentarnych. Głównym problemem wskazywanym przez reporterów jest wprowadzony całkowity zakaz poruszania się po korytarzach, co w praktyce uniemożliwia zadawanie pytań oraz rozmowę z parlamentarzystami. Zdaniem Rzecznika wprowadzenie pewnych ograniczeń i dodatkowych szczególnych zabezpieczeń jest w zaistniałej sytuacji niezbędne, jednakże wprowadzone zabezpieczenia nie mogą prowadzić do całkowitego uniemożliwienia pracy dziennikarzy. W obecnej sytuacji epidemii kluczowym jest by rzetelne informacje o pracach parlamentarnych w tym zakresie były udostępnianie społeczeństwu. Dlatego niezwykle istotnym jest zapewnienie transparentności działań podejmowanych przez organy władzy. Praca wykonywana przez sprawozdawców parlamentarnych jest działaniem podejmowanym w słusznym interesie społecznym, szczególnie w obecnej sytuacji. Uniemożliwienie realizacji tego słusznego interesu społecznego stanowić może w ocenie Rzecznika naruszenie norm konstytucyjnych. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Szefowej Kancelarii Sejmu z prośbą o poinformowanie czy wprowadzone ograniczenia były przedmiotem konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: