Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki nad dziećmi powyżej 8 roku życia z dnia 2020-04-01.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.52.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki nad dziećmi powyżej 8 roku życia.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje niepokojące sygnały o trudnej sytuacji osób, które pracują i jednocześnie opiekują się dziećmi w czasie obostrzeń prawnych wprowadzonych w związku z pandemią.

Rzecznik zauważył, że uchwalona przez Sejm RP tzw. tarcza antykryzysowa ma rozszerzyć krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Rzecznik przypomniał jednak, że nadal pozostaje nierozwiązana kwestia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku powyżej 8 lat, które w związku z ograniczeniem pracy szkół i innych placówek oświatowych pozostają w domu.

W szczególnie trudnym położeniu znajdują się pracujące osoby samotnie wychowujące dzieci, które do tej pory w razie konieczności mogły skorzystać z pomocy rodziny, niani lub opiekuna. Co więcej, większość dzieci w wieku 9 lub 10 lat nie jest na tyle dojrzała lub samodzielna, by zorganizować sobie samodzielnie czas w domu, przygotować posiłek, poradzić sobie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Nawet jeśli rodzice albo opiekunowie prawni

mogą pracować zdalnie, dodatkowe obciążenie stanowi dla nich przeniesienie ciężaru nauczania ze szkoły na dom.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z apelem o dokonanie ponownej analizy przyjętych rozwiązań i podjęcie współpracy międzyresortowej w celu uwzględnienia

potrzeb wszystkich pracujących rodziców i opiekunów oraz dzieci pozostających pod ich opieką.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-23
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r. poinformował Rzecznika, że problem nieobjęcia dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym ubezpieczonych wykonujących pracę, których dziecko ukończyło 8 rok życia, Sekretarz przyjmuje ze zrozumieniem. Należy jednak wskazać, że najbliższe tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Działania dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach mają za zadanie odnieść skutek zapobiegawczy i profilaktyczny. Dzięki tym działaniom ogranicza się duże skupiska ludzi, co w chwili obecnej jest kluczowe w walce z epidemią. Niemniej jednak wdrożone do tej pory regulacje prawne podlegają bieżącej analizie. Zgłaszane uwagi i wnioski są cennym źródłem opinii. Wszystkie są dokładnie rozpatrywane w toku wprowadzania kolejnych zmian w przedmiotowym obszarze.