Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie finansowania akcji #LotDoDomu z dnia 2020-04-03.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.531.38.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
inne względy obiektywne – rezygnacja RPO z dalszego prowadzenia sprawy
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie finansowania akcji #LotDoDomu.

Na podstawie doniesień medialnych Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację, że Polska aktywowała Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, którego celem jest współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. Dzięki skorzystaniu z Mechanizmu niektórzy Polacy będą mogli wrócić do kraju za darmo lotami, których koszty do 75 procentach zostaną pokryte przez Unię Europejską. Rzecznik zauważył, że koszty dużej części lotów organizowanych w ramach wcześniejszej akcji #LotDoDomu były natomiast pokrywane przez samych pasażerów. Sytuacja ta może więc budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości. Obywatele, którzy wrócili już do kraju znajdowali się bowiem w identycznej sytuacji, jak obywatele, którzy dopiero skorzystają z możliwości powrotu. Powinni więc być traktowani na równych zasadach przez organy władzy publicznej, zwłaszcza jeżeli istniała realna możliwość zapewnienia im takiej samej formy pomocy.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o informację, czy do Ministerstwa Finansów wpływają skargi dotyczące opisanej wyżej kwestii i czy analizowana jest możliwość podjęcia działań mających na celu rozwiązanie zaistniałego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-05-09
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 9 maja 2020 r. wyjaśnił, że w dniu 15 marca 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 30/2020 w sprawie ustanowienia rządowego programu pomocy dla osób, które z powodu zakazu wykonywania międzynarodowych lotów do każdego cywilnego portu lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają możliwości powrotu do kraju lub powrót ten jest dla nich znacznie utrudniony, jak również działań w celu sprowadzania drogą lotniczą towarów służących przeciwdziałaniu COVID-19 - "Program #LotdoDomu". Zgodnie z § 3 ust. 1 powyższej uchwały Program #LotdoDomu jest realizowany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W związku z powyższym to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest właściwa do udzielenia odpowiedzi na pismo RPO.