Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie zapewnienia warunków bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom postępowań przygotowawczych z dnia 2020-04-03.

Adresat:
Prokurator Krajowy
Sygnatura:
III.7050.12.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie zapewnienia warunków bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom postępowań przygotowawczych.

Kwestia zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zdrowotnego w jednostkach organizacyjnych prokuratury, ale także w innych miejscach wykonywania czynności służbowych z powodu COVID-19 ma podstawowe znaczenie w szczególności dla prokuratorów oraz pozostałych pracowników prokuratur.

Z posiadanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich informacji wynika, że prokuratorzy z całej Polski jeszcze w marcu zwrócili się z apelem do Prokuratorów Okręgowych o przydział dodatkowych środków ochrony osobistej.

Wskazywali, że bez przyłbic, masek, rękawiczek czy kombinezonów mogą być poważnie zagrożeni koronawirusem podczas oględzin miejsc zbrodni, czy sekcji zwłok. Tymczasem czwórka prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w W., którzy podpisali się pod tym apelem, została skierowana do odbywania dyżurów sekcyjnych w Zakładzie Medycyny Sądowej, do których dotychczas byli kierowani zasadniczo prokuratorzy rejonowi.

W ocenie Rzecznika, takie działania Prokuratora Okręgowego nie powinny być akceptowane przez zwierzchników służbowych.

Rzecznik wskazał, że jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada bezpiecznej i higienicznej pracy. Została ona ustanowiona w art. 15 Kodeksu pracy, który znajduje pełne zastosowanie wobec prokuratorów i pracowników prokuratur. Przede wszystkim jednak prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantowane jest przez art. 66 Konstytucji. Obecnie wykonywanie przez prokuratorów czynności służbowych odbywa się często w warunkach zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Na pracodawcy ciąży obowiązek szczególnej staranności w zakresie przeciwdziałania ich wystąpieniu. Naruszenie tego obowiązku może być uznane za naruszenie objętego treścią stosunku pracy obowiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prokuratora Krajowego z prośbą o przedstawienie informacji o sposobie zapewnienia prokuratorom i pracownikom prokuratur bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym dostępu do środków ochrony osobistej.

 


Data odpowiedzi:
2020-04-09
Opis odpowiedzi:
Zastępca Prokuratora Krajowego pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r. poinformowała, że związku z koniecznością minimalizowania, związanych z epidemią COVID-l9, zagrożeń kierownictwo Prokuratury podjęło wszystkie zalecane i niezbędne działania służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i wykonywania czynności. Wszystkie prokuratury mają zapewnione niezbędne środki ochronne, w tym środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, kombinezony konieczne do bezpiecznego wykonywania czynności procesowych. W ramach swoich budżetów poszczególne jednostki mają także zabezpieczone środki finansowe na dalsze zakupy odpowiednich materiałów.