Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii koronawirusa - SARS-CoV-2 z dnia 2020-04-06.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.57.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii koronawirusa - SARS-CoV-2.

W środkach masowego przekazu pojawiły się niepokojące informacje dotyczące dostępności do świadczeń oraz potrzebach pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM) w czasie epidemii koronawirusa - SARS-CoV-2.

Skargi pacjentów dotyczą odwołanych wizyt, rezonansów czy badań diagnostycznych. Powyższe okoliczności pogłębiają to, co do tej pory z perspektywy pacjentów nie było dobrze dopracowane, czyli dostęp do kontynuowania opieki nad pacjentem przewlekle chorym z różnych perspektyw - szpitala, pacjenta oraz rodziny chorego. W obecnym czasie żadna z tych stron nie ma w tej wyjątkowej sytuacji pewnego rozwiązania. Szczególną uwagę zwrócono na pacjentów z chorobami neurologicznymi, którzy wymagają regularnej rehabilitacji, żeby ich stan chorobowy się nie pogłębił. Natomiast powyższe wizyty są odkładane. Brak dostępu do rehabilitacji może spowodować zwiększone wydatki na leczenie w późniejszym okresie, a także cofnięcie tych rezultatów, które zostały osiągnięte w procesie rehabilitacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich nadmienił, że Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zwróciło uwagę na to, iż każdą zmianę w schemacie leczenia należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym leczenie, ponieważ takie decyzje muszą być podejmowane indywidualnie dla każdego pacjenta.

Drugą kwestią, na którą zwrócono uwagę, jest problem pacjentów z odbiorem leków w szpitalu. Brak jest bowiem w szpitalu opracowanego systemu, w sytuacji kiedy pacjent z różnych powodów nie może odebrać leków osobiście

oraz upoważnić innej osoby do ich odbioru. Jak wskazano, w szpitalu lekarze nie są przygotowani do tego, żeby np. wysłać leki kurierem do pacjenta. Pomimo zamieszczonego komunikatu Ministerstwa Zdrowia, pacjenci w dalszym ciągu napotykają więc trudności w odbiorze leków w szpitalu.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-06
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 8 maja 2020 r. wyjaśnił, że w związku z ogłoszonym stanem pandemii, Narodowy Fundusz Zdrowia zarekomendował świadczeniodawcom znalezienie optymalnych rozwiązań, pozwalających zapewnić maksymalne, możliwe do uzyskania bezpieczeństwo chorego i kontrolę choroby. W zależności od stanu ogólnego chorego, charakteru planowanego lub prowadzonego już leczenia oraz stanu zaawansowania choroby, poleca się różnicowanie zasad postępowania w okresie pandemii. Ponadto, Minister Zdrowia dopuścił wydawanie pacjentom leków w ilości niezbędnej na okres 6-miesięcznej terapii, a w systemach informatycznych NFZ wprowadzone zostały zmiany umożliwiające świadczeniodawcom sprawozdanie wydania leku na 180 dni. Leki stosowane w ramach programów lekowych mogą być dostarczanie do domu pacjenta, możliwy jest również ich odbiór w aptece szpitalnej przez osobę upoważnioną przez pacjenta. Wizyty kontrolne u pacjentów w stanie stabilnym kontynuujących leczenie zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym, mogą być udzielone w formie konsultacji telefonicznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Ponadto, na podstawie decyzji lekarza prowadzącego leczenie u pacjentów w stanie stabilnym dopuszcza się przesunięcie terminu zarówno badania lekarskiego jak wybranych badań diagnostycznych.