Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa z dnia 2020-04-07.

Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
IV.7217.16.2020
Data sprawy:
2020-04-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.

W okresie stanu epidemii koronawirusa, przedmiotem szczególnej troski i uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje sytuacja osób doświadczających bezdomności oraz kwestia właściwego wsparcia ze strony władz publicznych dla organizacji pozarządowych, które niosą codzienną pomoc i opiekę tej grupie obywateli.

Już 20 marca 2020 r. wraz z Komisją Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Biurze RPO przygotowano Stanowisko w sprawie sytuacji osób w kryzysie bezdomności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, które zostało przesłane m.in. do wszystkich wojewodów oraz marszałków województw. Postulaty zawarte w tym stanowisku są zbieżne z tymi, które w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiła Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności Warszawska Rada Opiekuńcza.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Prezydenta Miasta z prośbą o poinformowanie, w jaki sposób Miasto Warszawa rozwiązuje bieżące problemy związane m.in. z zaopatrzeniem jadłodajni w żywność, brakami środków ochrony i dezynfekcji dla pracowników wspierających bezdomnych czy niewystarczającymi rezerwami wykwalifikowanej kadry. Rzecznik poprosił również o poinformowanie, jakie działania zostały podjęte celem wsparcia

podmiotów zajmujących się bezpośrednio pomocą i opieką nad osobami w kryzysie bezdomności, jak i wobec tej właśnie grupy mieszkańców Miasta.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: