Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT z dnia 2020-04-10.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.164.2020
Data sprawy:
2020-04-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT.

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację, że organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelują o przyspieszenie zwrotu podatku VAT z uwagi na trudną sytuację w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w dobie pandemii. Podstawowym terminem zwrotu podatku VAT jest okres 60 dni, jest on jednak wielokrotnie przedłużany przez organy podatkowe w przypadku wątpliwości co do zasadności jego zwrotu. W obecnej sytuacji wielu przedsiębiorców zdecydowało się na złożenie wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku VAT. Jednak możliwość taka obwarowana jednak została licznymi warunkami, które muszą zostać spełnione na dzień złożenia rozliczenia, a które w ocenie wielu przedsiębiorców są trudne do spełnienia. Zdaniem Rzecznika uproszczenie procedury zwrotu podatku VAT, poprzez m.in. skrócenie jego terminu, byłoby rozwiązaniem wysoce pożądanym. Stanowiłoby to również ułatwienie dla pracy urzędów skarbowych borykających się z dużą liczbą wniosków składanych przez przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z instrumentów przewidzianych w ramach tarczy.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o poinformowanie, czy w resorcie finansów rozważane jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających uproszczenie procedury zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom oraz skrócenie terminu jego zwrotu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-05-19
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 19 maja 2020 r. poinformował, że generalne skrócenie terminów ustawowych zwrotu VAT, mogłoby generować ryzyko ewentualnych nadużyć w podatku VAT. Pozbawiłoby bowiem naczelników urzędów skarbowych, w uzasadnionych przypadkach, niezbędnego czasu na weryfikację rozliczenia podatnika. Należy podkreślić, że ryzyko istnieje nie tylko po stronie budżetu państwa, ale również po stronie uczciwych przedsiębiorców, którym trudno jest konkurować z podmiotami, które stosują niedozwolone praktyki w celu uzyskania nieuprawnionej korzyści podatkowej. Podobne zagrożenia wiążą się z realizacją postulatu uproszczenia warunków zwrotu przewidzianych dla zwrotu w terminie 25 dni zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Zmiany w art. 87 ust. 6 wprowadzono w związku z sygnałami o wykorzystywaniu tego przepisu przez oszustów podatkowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KAS, urzędy skarbowe dokładają wszelkiej staranności, żeby zwroty na rachunki bankowe podatników były dokonywane niezwłocznie po uznaniu ich za zasadne. Kwestia dokonywania sprawnego zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom poruszana jest w codziennych rozmowach Kierownictwa KAS z dyrektorami izb administracji skarbowych, w trakcie których poszukiwane są rozwiązania służące przyspieszeniu tego procesu biorąc pod uwagę zmieniające się dynamicznie warunki, w jakich obecnie się znajdujemy. Mając na uwadze wskazane argumenty Ministerstwo Finansów nie prowadzi aktualnie prac zmierzających do zmian legislacyjnych dotyczących generalnego skrócenia maksymalnych terminów zwrotu VAT. W tym zakresie, mając na uwadze trudną sytuację podatników wynikającą ze stanu epidemicznego wydano jednak zalecenia organom podatkowym, aby dokładały starań w celu skrócenia czasu rozpatrzenia zwrotu VAT do absolutnego minimum i dokonywały zwrotów na rachunki podatników niezwłocznie po uznaniu ich za zasadne.