Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej w sprawie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 z dnia 2020-04-17.

Adresat:
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Sygnatura:
VII.514.7.2020
Data sprawy:
2020-04-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej w sprawie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
W dniu 16 kwietnia 2020 r. rząd przedstawił etapy znoszenia nałożonych ograniczeń związanych z COVID-19. Zaprezentowany plan ograniczania restrykcji jest jednak bardzo lakoniczny i w dużej mierze nie udziela zainteresowanym podmiotom odpowiedzi na nurtujące ich kwestie. Do jednostek, co do których nie wskazano terminu oraz trybu w jakim zostanie w nich przywrócona normalna praca należy m.in. Poczta Polska.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że praca placówek Poczty Polskiej S.A. została znacząco ograniczona, obostrzenia w funkcjonowaniu placówek wpływają w sposób znaczny na dotychczasowe życie i funkcjonowanie społeczeństwa. W związku z zapowiedziami stopniowego znoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu miejsc publicznych i przywracania instytucjom możliwości normalnego działania, celowe wydaje się poinformowanie opinii publicznej, w jakim terminie nastąpi przywrócenie normalnego funkcjonowania placówek pocztowych.
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa z prośbą o podjęcie działań w powyższym zakresie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-05-28
Opis odpowiedzi:
Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. w piśmie z 28 maja 2020 r. poinformował, że w związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, od 23 marca br. Poczta Polska S.A. zaczęła stopniowo wydłużać czas pracy placówek. Na dzień 22 maja br. ponad 90% placówek własnych świadczy usługi w godzinach pracy sprzed stanu epidemii. O rozszerzaniu oraz przywracaniu "normalnych" godzin pracy placówek Poczta Polska S.A., na bieżąco informuje klientów przez stronę internetową www.poczta-polska.pl oraz media lokalne i ogólnopolskie. Do końca maja br. cała sieć placówek Poczty Polskiej S.A. powinna funkcjonować zgodnie z czasem pracy sprzed 16 marca br.