Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 2020-04-21.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Uchwalona w dniu 16 kwietnia 2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV (dalej jako: ustawa SARS-CoV-2) w art. 73 pkt. 1 poszerza zakres podmiotowy prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o funkcjonariuszy określonych służb mundurowych. Z jego treści wynika jednak, że wprowadzone przepisy nie znajdują zastosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Korzystają oni obecnie z prawa do 60 dniowego zwolnienia z zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem (do ukończenia przez nie 8. roku życia) w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jednak zgodnie z przepisami ustawy o Służbie Więziennej zwolnienie takie nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że problem ten może być szczególnie dolegliwy w tzw. „rodzinach mundurowych”. Aktualny stan szczególnego zagrożenia skutkujący zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół powoduje, że przysługujący rodzicom funkcjonariuszom 60-dniowy limit systematycznie maleje. Po jego wykorzystaniu pozostanie możliwość skorzystania z zaległego urlopu, odbioru godzin, które mogą okazać się utrudnione ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości służby. W dalszej kolejności pozostanie przekazanie opieki nad dziećmi rodzicom i narażenie ich zdrowia, albo w ostateczności porzucenie służby przez jednego z małżonków.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu objęcia dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: