Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji pensjonariuszy i kadry placówek stałego pobytu z dnia 2020-04-22.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.67.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji pensjonariuszy i kadry placówek stałego pobytu.

Rzecznik Praw Obywatelskich z dużym zaniepokojeniem obserwuje narastającą falę zakażeń koronawirusem wśród pensjonariuszy i kadry placówek stałego pobytu. Placówki zmagają się z rosnącymi przypadkami zakażeń wśród podopiecznych i członków personelu, a także niedoborem wykwalifikowanej. W tej sytuacji, w ocenie Rzecznika, personel placówek, który był w bliskim kontakcie z zarażonymi i który jest potencjalnym roznosicielem koronawirusa, powinien mieć dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. W tym aspekcie krytycznie należy ocenić odrzucenie przez Sejm wyrażonej w uchwale Senatu poprawki przewidującej, że m.in. członkowie kadry placówek stałego pobytu będą obowiązkowo poddawani badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2 raz w tygodniu. Zdaniem Rzecznika wdrożenie procedury przeprowadzania testów jest niezbędne zarówno z punktu widzenia kadry placówek, jak i przebywających w nich mieszkańców. Brak personelu skutkuje bowiem niemożnością realizacji przez placówkę zadań i zagraża dobru pensjonariuszy.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie inicjatywy zmierzającej do rozwiązania przedstawionych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-22
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 7 maja 2020 r. poinformował Rzecznika, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał z rezerwy celowej budżetu państwa dodatkowe 20 mln 600 tys. zł na domy pomocy społecznej. Ponadto, w drugim kwartale br. planuje się przeprowadzenie stosownej analizy potrzeb finansowych samorządów z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. Odnośnie postulatu Rzecznika w kwestii przeprowadzania testów w kierunku wykrycia obecności wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców DPS, postulat ten został przekazany do Ministerstwa Zdrowia. W odpowiedzi Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia wskazał, że przedmiotowe testy wykonywane są każdej osobie spełniającej kryterium epidemiologiczne i kliniczne.