Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku norm określających maksymalny czas oczekiwania na badanie na obecność wirusa COVID-19 z dnia 2020-04-28.

Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
BPK.7013.4.020
Data sprawy:
2020-04-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku norm określających maksymalny czas oczekiwania na badanie na obecność wirusa COVID-19.

Na kanwie spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem dotyczący braku norm określających maksymalny czas oczekiwania, jaki może upłynąć od skierowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego osoby na kwarantannę do momentu pobrania od niej wymazu w celu przeprowadzenia badania na obecność wirusa COVID-19. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej jako: „ustawa”), zmieniona przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie określa bowiem takiego terminu.

Rzecznik zauważył, że brak ten stanowi dotkliwe ograniczenie wolności osobistej i prawa swobodnego przemieszczania się osób skierowanych na kwarantannę przez właściwe służby sanitarne. W ocenie Rzecznika ustawodawca powinien dookreślić przepisy ustawy, co dałoby podstawę prawną i przyznało stosowne kompetencje państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym dookreślenia w wydawanych decyzjach terminów pobrania próbki do testów na obecność określonych patogenów, zwłaszcza w obecnej sytuacji stanu epidemii COVID-19.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o rozważenie, w zakresie posiadanych kompetencji ustawowych, skierowania wystąpienia do Ministra Zdrowia w celu nowelizacji obowiązujących przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: