Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie całkowitego zakazu zgromadzeń publicznych z dnia 2020-05-05.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.11.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie całkowitego zakazu zgromadzeń publicznych.

Zakaz zgromadzeń publicznych został wprowadzony Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, został on także podtrzymany w ostatnim rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. Rzecznik zauważa jednak, że inne ograniczenia i zakazy zostają stopniowo znoszone. Wskazać należy również, że w związku z wprowadzonym całkowitym zakazem organizacji zgromadzeń publicznych do Rzecznika docierają sygnały o zaprzestaniu wydawania przez organy samorządu terytorialnego decyzji o zakazie organizacji zgromadzenia w formie decyzji administracyjnej. Sytuacja ta budzi wątpliwości w związku z zamknięciem obywatelom drogi sądowej, co stoi w sprzeczności zapisami Konstytucji RP. Wątpliwości Rzecznika budzi również zakres ograniczenia wprowadzony rozporządzeniem, szczególne wątpliwości wzbudza bezterminowość zakazu. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o rozważenie wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: