Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 listopada 2019 r. o odrzuceniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania z dnia 2020-05-18.

Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.7000.381.2019
Data sprawy:
2020-05-18
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 listopada 2019 r. o odrzuceniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania.

Rzecznik zauważa, że w chwili obecnej postępowanie ze skargi A.O. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 27 listopada 1998 r. pozostaje prawomocnie zakończone. Z informacji przekazanych Rzecznikowi we wniosku, potwierdzonych telefonicznie w Sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego, wynika, że postanowieniem Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. przedmiotowa skarga o wznowienie, została odrzucona z uwagi na przekroczenie terminu z art. 407 § 1 k.p.c. Zatem, w chwili obecnej jedyną sprawą zawisłą przed Sądem w przedmiocie wznowienia postępowania pozostaje sprawa I Ns 455/19, ze skargi o wznowienie złożonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Data odpowiedzi:
2020-05-21
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (postanowienie z 21 maja 2020 r., sygn. akt I Ns 455/19).