Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby uaktualniania informacji umieszczanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Biuletynach Informacji Publicznej z dnia 2020-06-08.

Adresat:
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.6060.34.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby uaktualniania informacji umieszczanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Biuletynach Informacji Publicznej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są wnioski obywateli dotyczące problemu z dostępem do aktualnych informacji o władzach, strukturze oraz danych kontaktowych zamieszczanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Biuletynach Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, a tym samym zagwarantowania obywatelom realizacji ich konstytucyjnego prawa do informacji publicznej zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji. Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem - między innymi: swój status prawny lub formę prawną, przedmiot działania i kompetencje, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje, majątek, którym dysponuje, tryb działania, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Rzecznik wskazał, że w obowiązującym stanie epidemii dostęp obywateli do urzędów miast i gmin jest ograniczony. Wynika to zarówno z wprowadzonych w konkretnych jednostkach samorządowych ograniczeń funkcjonowania (przyjmowanie interesantów, zmiana godzin urzędowania, etc.), jak i ze zmian w wielu przedsiębiorstwach i przestrzeni publicznej, które wpływają na życie obywateli (m.in. wprowadzanie trybu pracy zdalnej, prowadzenie edukacji online, ograniczenie funkcjonowania placówek opiekuńczych takich jak żłobki i przedszkola czy wprowadzone ograniczenia przemieszczania się). Ponadto, wielu obywateli, w szczególności osoby starsze i w grupie wysokiego ryzyka, może obawiać się wizyty w urzędzie w związku z wyższym prawdopodobieństwem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dlatego też kluczowym jest by w obecnym okresie informacje zamieszczane w Biuletynach Informacji Publicznej były jak najbardziej aktualne. Dotyczy to w szczególności informacji o możliwości komunikacji z organem telefonicznie lub online.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa z prośbą o zwrócenie uwagi na tę problematykę w ramach działalności Związku oraz rozpowszechnienie treści niniejszego stanowiska w środowisku działaczy samorządowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: