Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie dostępności debaty prezydenckiej z dnia 2020-06-17.

Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A
Sygnatura:
XI.812.150.2020
Data sprawy:
2020-06-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie dostępności debaty prezydenckiej.

Biorąc pod uwagę, że w związku z ogłoszeniem kolejnego terminu wyborów prezydenckich kontynuowana jest kampania wyborcza, co pozwala przypuszczać, że Telewizja Polska S.A. ponownie zorganizuje debatę kandydatów, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił ponowić apel środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji pozarządowych o zapewnienie pełnej dostępności kolejnych transmisji.

Po debacie, która odbyła się 6 maja 2020 r., do Biura RPO wpłynęło wiele skarg dotyczących niezapewnienia pełnej dostępności tej audycji. Przede wszystkim zwracano w nich uwagę na rozmiar wizerunku tłumacza Polskiego Języka Migowego, który zajmował około 1/30 ekranu oraz fakt, że program trwający ponad godzinę był tłumaczony przez jednego tłumacza, który po pewnym czasie był zmęczony, pomijał niektóre wypowiedzi, a tłumaczenie stawało się coraz mniej zrozumiałe. Ponadto nie podano w trakcie debaty informacji, na których kanałach audycja jest opatrzona napisami.

Rzecznik przypomniał, że zgodnie z Konstytucją, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, a Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych nakazuje podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić tej grupie osób możliwość poszukiwania i pozyskiwania informacji na zasadzie równości z innymi osobami, m.in. poprzez dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów.

Choć przygotowanie i planowany sposób przeprowadzenia wyborów na urząd Prezydenta RP budzą stanowcze zastrzeżenia z perspektywy standardów konstytucyjnych, Rzecznik podkreślił, że wszelkie informacje z nimi związane przekazywane przez media, w tym w szczególności media publiczne, powinny być dostępne dla wszystkich obywateli i obywatelek.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: