Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rozpoznania zażalenia w przedmiocie kosztów procesu w sytuacji, gdy oskarżyciel prywatny nie został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia z dnia 2020-07-13.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1294.2019
Data sprawy:
2020-07-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rozpoznania zażalenia w przedmiocie kosztów procesu w sytuacji, gdy oskarżyciel prywatny nie został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego prawidłowe zawiadomienie musi wskazywać nie tylko prawidłowy adres, pod którym zawiadamiany zamieszkuje bądź przebywa, ale przede wszystkim również właściwe jego dane osobowe, czyli imię i nazwisko. Zawiadomienie sygnowane do oskarżyciela nie zawierało właściwych danych, a zatem Sąd odwoławczy na terminie posiedzenia, na którym doszło do wydania zaskarżonego orzeczenia w ogóle nie powinien był rozpoznawać sprawy.

 


Data odpowiedzi:
2020-10-07
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (postanowienie z 7 października 2020 r., sygn. akt III KK 209/20).
W ocenie Sądu Najwyższego nie można uznać, by oskarżyciel prywatny został prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, jeżeli ze złożonej do akt sprawy koperty z korespondencją kierowaną do niego wynika, że została ona zaadresowana do osoby o tym samym nazwisku, ale innym imieniu. Tym samym zawarty w protokole posiedzenia zapis o jego prawidłowym zawiadomieniu jest niewłaściwy i nie uprawniał Sądu odwoławczego do rozpoznania tego dnia zażalenia oskarżyciela prywatnego na postanowienie w przedmiocie kosztów procesu.