Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z dnia 2020-07-30.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.