Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykluczenia części pacjentów z możliwości wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z dnia 2020-09-23.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.176.2020
Data sprawy:
2020-09-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykluczenia części pacjentów z możliwości wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Na kanwie sprawy indywidualnej badanej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem generalny, dotyczący wykluczenia części pacjentów z możliwości wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego zakłada, że lekarz POZ będzie mógł zlecić test molekularny RT-PCR pacjentowi, u którego podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie bądź chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), po przeprowadzeniu badania fizykalnego lub teleporady (§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust 2). Po wystawieniu takiego zlecenia, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu.

Wskazany na wstępie problem dotyczy tego, że w znowelizowanych przepisach nie uwzględniono w szczególności osób bez samochodu, starszych i schorowanych, dzieci czy osób niesamodzielnych, które nie będą mogły wykonać badania w punktach "drive-thru".

Do tej kategorii osób nie może zostać zadysponowana karetka wymazowa, ponieważ tzw. "wymazobusy" pobierają wymazy do testów od osób wskazanych i zgłoszonych przez właściwe powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a nie lekarzy rodzinnych. Z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania i narażenia na zarażenie kolejnych osób, wspomniani pacjenci nie mogą skorzystać także z transportu medycznego, innych środków komunikacji, w tym pomocy rodziny czy sąsiadów.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego przedstawionego zagadnienia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-09-24
Opis odpowiedzi:
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie z 24 września 2020 r. poinformował, że do czasu pozyskania źródeł finansowania na realizację zadania związanego z kierowaniem karetki wymazowej do badania pacjentów niesamodzielnych, kierowanych do ZOL/ZPO/Hospicjum zlecający badania będą posiłkowali się laboratoriami wykazującymi możliwość dojechania do pacjenta oraz pobrania materiału biologicznego do badania w kierunku SARS-CoV-2.