Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemki oraz jej małoletniego dziecka do powrotu do kraju pochodzenia oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2020-10-16.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2020-10-16
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemki oraz jej małoletniego dziecka do powrotu do kraju pochodzenia oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich należy przeanalizować sytuację w kraju pochodzenia cudzoziemki, szczególnie w kontekście sytuacji w jej poprzednim miejscu zamieszkania. Wojewódzki Sąd Administracyjny ograniczył się natomiast wyłącznie do zacytowania fragmentu decyzji organu II instancji. W żaden sposób nie nawiązał do zarzutów i argumentacji podnoszonej w skardze przez cudzoziemkę, która podkreślała, że błędnym i dowolnym jest uznanie, iż może z małoletnim dzieckiem wrócić do miejsca poprzedniego zamieszkania. Organ odwoławczy co prawda zgromadził opracowania dotyczące sytuacji w tym miejscu, jednak jego ocena tego materiału dowodowego była wybiórcza i niepełna, co w konsekwencji spowodowało wyciągnięcie błędnych wniosków. Brak rzetelnej analizy i wybiórcza ocena dowodów prowadzi do błędnych wniosków, że powrót do takiego miejsca, w przypadku samotnej kobiety z małoletnim dzieckiem, nie zagraża ich bezpieczeństwu. Obok kwestii bezpieczeństwa istotne znaczenie mają również kwestie takie jak: warunki życia, w kontekście rozwoju psychofizycznego małoletniego dziecka, jak i realny dostęp do opieki medycznej i opieki socjalnej.