Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie wsparcia dla branży filmowej w związku z zamknięciem kin z dnia 2020-11-26.

Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
VII.715.26.2020
Data sprawy:
2020-11-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie wsparcia dla branży filmowej w związku z zamknięciem kin.

Na podstawie doniesień medialnych Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację, że wsparciem dla branży filmowej po zamknięciu kin wypłacanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zostaną objęte sieci prowadzące kina wielosalowe. Zrzeszające duże sieci kinowe Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina skierowało w tej sprawie apel do Ministerstwa. Z informacji przekazanych w mediach wynika, że jak dotąd Ministerstwo nie podjęło rozmów z przedstawicielami tej branży.

Rzecznik sobie sprawę, że możliwości finansowe państwa w zakresie udzielania pomocy finansowej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą są ograniczone, zwłaszcza w obecnej bezprecedensowo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Zrozumiałe są również przesłanki przemawiające za przyznaniem wsparcia w pierwszej kolejności małym kinom studyjnym z uwagi na ich istotną rolę w krzewieniu kultury filmowej i ograniczone możliwości finansowe. Rzecznik zwrócił jednak uwagę, że sieci kin wielosalowych również mają ogromne znaczenie dla dostępności kultury w Polsce oraz dla rozwoju polskiego kina, chociażby z uwagi na ich procentowy udział w rynku kinowym i zasilanie budżetu, jakim dysponuje PISF. Są również jedną z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, które to skutki będą odczuwalne zapewne jeszcze w kolejnych miesiącach. Stąd też zasadne wydaje się stworzenie długofalowej strategii wsparcia dla tej branży, która będzie uwzględniać zarówno problemy dotyczące z dostępnością repertuaru, jak i zmiany praktyk konsumenckich widzów. Zmiany, które obserwujemy, mogą doprowadzić do stopniowego zanikania funkcjonowania kin jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Wsparcie Ministerstwa wydaje się więc szczególnie uzasadnione.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie i poinformowanie o podjętych działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-12-30
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w piśmie z 30 grudnia 2020 r. wyjaśnił, że kina wielosalowe objęte są poniższymi formami pomocy. Na gruncie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązują mechanizmy wsparcia branży kinowej, objętej kodem 59.14.Z, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z projekcją filmów. Mechanizmy te obejmują m.in. wsparcie dla utrzymania miejsc pracy, zwolnienia ze składek ZUS. Ponadto, decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu został zwiększony budżet Programu Operacyjnego Produkcja filmowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o kwotę ok. 40.000.000 PLN ze środków MKiDN w związku z COVID-19. Przekazane środku również mają wspomóc kinematografię w obecnym trudnym dla niej gospodarczo okresie i pośrednio wpłynąć na pozytywną kondycję omawianych podmiotów. Planowane jest również objęcie kin wsparciem w ramach Tarczy antykryzysowej PRF 2.0.