Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w szpitalnych oddziałach psychiatrii sądowej z dnia 2020-12-18.

Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2363.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w szpitalnych oddziałach psychiatrii sądowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację, iż w październiku br. Dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim skierował do Ministerstwa Zdrowia pismo w sprawie sposobu postępowania z pacjentami oddziałów psychiatrii sądowej, którzy są zarażeni koronawirusem SARS-CoV-2.

Autor pisma informował, że w oddziałach tych występują ogniska zakażeń. Chorzy, wymagający bezwzględnej hospitalizacji, muszą mieć zapewnioną adekwatną opiekę lekarską w oddziale zakaźnym/internistycznym. Pozostali, którzy nie mają nasilonych objawów somatycznych i wskazań do pobytu w szpitalu, winni być kierowani do izolatorium. Tymczasem chorzy na Covid-19 przebywają w oddziałach psychiatrycznych, razem z innymi pacjentami, u których nie zdiagnozowano zakażenia. Dzieje się tak z powodu braku rozwiązań systemowych - nie został bowiem wyznaczony żaden podmiot leczniczy, dysponujący odpowiednią infrastrukturą, do którego można kierować pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej z potwierdzonym zakażeniem.

Rzecznik podniósł, iż Szpital w Starogardzie Gdańskim nie jest przeznaczony do leczenia i prowadzenia pacjentów z Covid-19. Podmiot ten nie prowadzi procedur i sprawozdawczości wymaganej od takich placówek, nie spełnia wymogów placówki leczenia chorób zakaźnych oraz nie zatrudnia personelu specjalizującego się w leczeniu takich chorób. Dodatkowym aspektem determinującym trudną sytuację są warunki bytowe w oddziałach psychiatrii sądowej - ogromne zagęszczenie pacjentów uniemożliwia umieszczenie ich w małych salach. To efekt wieloletniego zaniedbania w finansowaniu leczenia psychiatrycznego.

Rzecznik z niepokojem przyjął informację o tym, że nie stworzono systemu, który w sposób profesjonalny i skuteczny zapewniałby bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom oddziałów psychiatrii sądowej. To grupa osób wymagająca szczególnego traktowania z uwagi na prezentowane zaburzenia psychiczne o różnym stopniu nasilenia i różnej etiologii.

Niezwykle trudna jest też sytuacja pacjentów nieletnich. Oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w Szpitalu w Starogardzie Gdańskim oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia, zostały wyłączone z udzielania świadczeń lekarskich. Ta sytuacja powoduje, że nie ma możliwości uzyskania stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla dzieci poniżej 16 r.ż na terenie województwa pomorskiego, co stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia tej grupy pacjentów.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o poinformowanie, czy resort zdrowia podjął działania w celu opracowania optymalnych, systemowych rozwiązań pozwalających na organizację leczenia zakażonych koronawirusem pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej i oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-12-18
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 9 stycznia 2021 r. wyjaśnił, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, resort zdrowia, z dniem 26 października 2020 r. zaktualizował dotychczas wydane zalecenia dotyczące m.in. stosowania procedur bezpieczeństwa i postępowania w związku z ryzykiem wystąpienia COVID-19 wobec pacjentów kierowanych na środek zabezpieczający (zgodnie z postanowieniem sądu na podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym poziomie zabezpieczenia). W części zaleceń poświęconej oddziałom psychiatrii sądowej, opisano procedury bezpieczeństwa epidemicznego w odniesieniu do przyjmowania pacjentów na oddziały i postępowania w razie stwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19. W odniesieniu do pacjentów nieletnich, z dniem 15 października 2020 r. sformułowane zostały zalecania o sposobie kierowania pacjentów małoletnich z zaburzeniami psychicznymi wymagających hospitalizacji w związku z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Niniejsze zalecenia dotyczą pacjentów poniżej 18 r.ż. spełniających kryterium przypadku możliwego, prawdopodobnego lub potwierdzonego zgodnie z definicją przypadku lub przebywających w kwarantannie.