Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku z dnia 2020-12-19.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.261.2020
Data sprawy:
2020-12-19
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.

Postanowieniem z 25 września 2007 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po F.M. na podstawie ustawy nabyli żona w 1 części oraz ich czworo dzieci po 3/16 części. Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się wobec niezłożenia apelacji przez żadnego z uczestników postępowania. Rozstrzygnięcie to zapadło, pomimo że w chwili złożenia wniosku w obrocie funkcjonowało już prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po F.M. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, zaskarżone orzeczenie Sądu Rejonowego zapadło na skutek rażącego naruszenia prawa procesowego. Przeprowadzenie rozprawy przez Sąd Rejonowy stanowi rażące naruszenie prawa procesowego z tego względu, że sprawa o stwierdzenie nabycia spadku została już wcześniej rozpoznana i zakończona prawomocnym postanowieniem. Wobec tego doszło do naruszenia powagi rzeczy osądzonej. Uchybienie sądu doprowadziło do sytuacji prawnej, w ramach której w obrocie funkcjonują dwa prawomocne postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tej samej osobie. Taki stan prawny winien być kwalifikowany jako naruszenie zasad i praw określonych w Konstytucji RP.