Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu z dnia 2021-02-08.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7021.39.2021
Data sprawy:
2021-02-08
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił przystąpienie do postępowania przed sądem rodzinnym, prowadzonego na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich i zakończonego postanowieniem tego sądu w którym sąd uznał, że nieletni dopuścił się czynu zabronionego, określonego w art. 200 par. 3 k.k. przez to, że za pośrednictwem komunikatora internetowego zaprezentował osobie nieletniej treści pornograficzne i zastosował wobec nieletniego kary upomnienia. Takie rozstrzygnięcie spowodowało zamieszczenie danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Rzecznik wniósł o przywrócenie mu terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Ś. poprzez orzeczenie o niezamieszczeniu danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o jakim mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej u.p.z.p.s.), a to ze względu na fakt, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 in fine u.p.z.p.s., tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego.

 


Data odpowiedzi:
2021-02-08
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (postanowienie z 1 kwietnia 2021 r., sygn. akt. III Nkd 42/20).
Sąd Rejonowy orzekł o uzupełnieniu postanowieniu Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 9 grudnia 2020 r. poprzez dodanie kolejnego punktu nr 4, tj. postanowił wyłączyć zamieszczenie danych nieletniego M.K.G. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o jakim mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym z uwagi na to, że zamieszczenie tych danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego zgodnie z art.9 ust 3 in fine u.p.z.p.s.