Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSprzeciw od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się z dnia 2021-02-15.

Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.11.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Sprzeciw od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł sprzeciw od decyzji wymierzającej M. K. administracyjną karą pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się (w ten sposób, że 17 kwietnia 2020 r. udała się pojazdem mechanicznym w celu zakupu alkoholu do miejscowości K.) wynikającego z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie art. 48a ust. 1 pkt 1 i art. 46b pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W opinii Rzecznika objęta sprzeciwem decyzja wydana została z rażącym naruszeniem art. 46 ust. 4 pkt 1 i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rażącym naruszeniem art. 189c k. p. a. oraz rażącym naruszeniem art. 52 ust. 1 i 3 Konstytucji, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k. p. a.

 


Data odpowiedzi:
2021-06-23
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 23 czerwca 2021 r., nr 15/2021).
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił odmówić stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R. z dnia 20 kwietnia 2020 r. Zdaniem PWIS nie można stwierdzić, że przepisy rozporządzeń Rady Ministrów zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. PWIS nie podzielił też stanowiska Rzecznika w zakresie rażącego naruszenia art. 52 ust. 1 i 2 Konstytucji.