Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 2021-03-09.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.95.2020
Data sprawy:
2021-03-09
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył nakaz zapłaty z dnia 17 lutego 2016 r. wydany przez Sąd Okręgowy w K. w postępowaniu upominawczym w całości i wniósł o uchylenie go w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Rzecznik zaskarżonemu wyrokowi zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na naruszeniu art. 3851 § 1 w zw. z art. 3851 § 3 k.c., poprzez jego niezastosowanie w wyniku zaniechania zbadania istoty sprawy (treści umowy między przedsiębiorcą i konsumentami), a w konsekwencji niezbadanie z urzędu abuzywności klauzul zawartych w umowie kredytu, prowadzącego ostatecznie do odmowy przyznania ochrony uprawnionym konsumentom oraz naruszeniu art. 58 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie wyrażające się w nieprzeprowadzeniu badania, czy umowa kredytu jest ważna, jeżeli dokona się z niej eliminacji klauzul niedozwolonych zgodnie z treścią 385 § 1 k.c.

Na podstawie art. 89 § 1 UoSN zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik zarzucił także naruszenie art. 2, art. 45 ust. 1, art. 76 i art. 64 ust. 1 Konstytucji.