Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie pełnienia funkcji Komornika Sądowego po ukończeniu 65. lub 67. roku życia z dnia 2021-03-12.

Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.511.4.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie pełnienia funkcji Komornika Sądowego po ukończeniu 65. lub 67. roku życia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w toczącym się postępowaniu z powództwa G.R. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w B. przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie, że powódka jest uprawniona pełnić funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w B. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 12 maja 2023 r. Rzecznik poparł stanowisko powódki i wniósł o uwzględnienie powództwa we wskazanym zakresie.

W ocenie Rzecznika powódka jest uprawniona, aby domagać się zajmowania stanowiska komornika sądowego do momentu ukończenia przez nią 70. roku życia, albowiem zmiany dotyczące obniżenia górnej granicy wieku dla komorników zostały wprowadzone w momencie, gdy pełniła ona swoje obowiązki i podjęła działania, żeby zapewnić należyte funkcjonowanie swojej kancelarii. Według Rzecznika nie znajduje uzasadnienia argument z projektu ustawy o komornikach sądowych o szczególnie dobrej kondycji fizycznej i odporności psychofizycznej wymaganej w pracy komornika sądowego. RPO nie zgodził się również ze stanowiskiem, że komornik sądowy wykonuje dużą część pracy w terenie.

Zdaniem Rzecznika całkowicie niezasadne jest różnicowanie wieku, do którego można wykonywać dany zawód dla przedstawicieli różnych profesji prawniczych. W przedmiotowej sprawie doszło zatem do dyskryminacji ze względu na wiek.