Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie roli stowarzyszeń sędziowskich w ochronie niezależności i niezawisłości sędziów z dnia 2021-03-20.

Adresat:
Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
VII.612.2.2021
Data sprawy:
2021-03-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie roli stowarzyszeń sędziowskich w ochronie niezależności i niezawisłości sędziów.

W związku z opinią Consultative Council Of European Judges (CCEJ) dotyczącą roli stowarzyszeń sędziowskich w ochronie niezależności i niezawisłości sędziów, Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał informacje o standardach ochrony praw człowieka w tym zakresie.

Rzecznik przypomniał, że sędziom przysługuje wolność zrzeszania się zagwarantowana w art. 58 Konstytucji oraz w art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, o ile członkostwo w danej organizacji można pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Rzecznik wskazał, iż ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła regulacje mające bezpośredni wpływ na wolność zrzeszania się sędziów oraz ich prawo do prywatności. Na jej mocy nałożono na sędziów obowiązek złożenia oświadczeń o przynależności do wszelkiego rodzaju zrzeszeń. Oświadczenia te są jawne i podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. W opinii Rzecznika obowiązek ten stanowi głęboką ingerencję w wolność zrzeszania się sędziów oraz ich prywatność. Celem takiej regulacji było dokonanie powszechnej lustracji aktywności społecznej i publicznej sędziów i prokuratorów. Szczególnie rozważyć należy obowiązek informowania o przynależności do stowarzyszeń sędziowskich. Zdaniem Rzecznika informacje o przynależności do stowarzyszeń sędziowskich są objęte ochroną danych osobowych na gruncie RODO.

Rzecznik wskazał, że nadrzędnymi celami działalności stowarzyszeń sędziowskich są: ustanowienie i obrona niezawisłości sądownictwa oraz wspieranie i doskonalenie praworządności. Rzecznik podkreślił, że państwa członkowskie powinny zapewnić ramy, które umożliwią sędziom swobodne korzystanie z ich prawa do zrzeszania się. Politycy powinni powstrzymywać się od prób wywierania wpływu na sędziów lub ich stowarzyszenia w celu wspierania interesów polityków partyjnych, zarówno przez groźby, nieuzasadnione oskarżenia, kampanie medialne, jak i zapewnianie awansów zawodowych lub korzyści.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o uwzględnienie powyższych zaleceń i przekazanie informacji o ich realizacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-08-20
Opis odpowiedzi:
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych w piśmie z 20 sierpnia 2021 r. poinformował, że Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych w swej działalności nie podejmował i nie podejmuje działań godzących w niezawisłość i niezależność sędziów. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, ani jego zastępcy nie należą również do żadnego ze stowarzyszeń sędziowskich.