Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu nieletniego do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 2021-03-26.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.55.2020
Data sprawy:
2021-03-26
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu nieletniego do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu w sprawie nieletniego R.J. Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy zastosował wobec nieletniego środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego oraz zobowiązał R.J. do kontynuowania terapii psychiatrycznej i psychologicznej. Nieletni R.J. oraz jego matka nie mieli świadomości, że takie postanowienie sądu może skutkować wpisem do urzędowego rejestru danych nieletniego jako osoby niebezpiecznej dla otoczenia.

Na podstawie art. 351 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 UPN, Rzecznik wniósł o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego z 18 grudnia 2019 r., poprzez orzeczenie o wyłączeniu zamieszczenia danych nieletniego R.J. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym ze względu na to, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 in fine UPZPS, tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego.

Jednocześnie, w związku z upływem dwutygodniowego terminu z art. 351 KPC na uzupełnienie orzeczenia, RPO wniósł o przywrócenie terminu do złożenia niniejszego wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego.

 


Data odpowiedzi:
2021-03-26
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (postanowienie z 1 kwietnia 2021 r., sygn. akt VI Nkd 256/18)
Sąd Rejonowy postanowił uzupełnić postanowienie tut. Sądu wydane w sprawie w dniu 18 grudnia 2019 r. poprzez dodanie punktu 6, i wyłączył zamieszczenie danych nieletniego R. J. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym, o jakich mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ze względu na to, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 UPZPS, tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego.