Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie depenalizacji przestępstw obrazy uczuć religijnych oraz zniesławienia z dnia 2021-04-15.

Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.564.1.2021
Data sprawy:
2021-04-15
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie depenalizacji przestępstw obrazy uczuć religijnych oraz zniesławienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zapoznał się z projektem ustawy o zmianie Kodeksu karnego zmierzającej do uchylenia art. 196 oraz art. 212-215 Kodeksu karnego, a zatem depenalizację przestępstw obrazy uczuć religijnych oraz zniesławienia.

Rzecznik zaznaczył, że projektodawcy przedstawiają trafną diagnozę dotyczącą nadużywania kwalifikacji prawnych z art. 196 i 212 k.k. w konkretnych sprawach w ostatnich latach. Wydaje się jednak, że zaproponowane rozwiązanie polegające na całkowitym usunięciu art. 196 k.k. jest zbyt daleko idące i może pociągnąć za sobą niepożądane skutki. Całkowita depenalizacja obrazy uczuć religijnych mogłaby, przynajmniej początkowo, doprowadzić do eskalacji napięć na tle religijnym i wzmożenia ataków na wyznawców różnych religii, w tym mniejszościowych.

W opinii Rzecznika bardziej zasadne jest wprowadzenie wnioskowego trybu ścigania oraz zmiana sankcji, tak aby obejmowała ona tylko grzywnę i karę ograniczenia wolności. Zmiana taka wyeliminowałaby główne zagrożenie tego przepisu, polegające na możliwości zastopowania tymczasowego aresztowania, pozostając jednak przy karnoprawnym trybie ścigania. Ponadto obligowałaby organy ścigania do działania tylko w przypadkach, gdy określona osoba lub grupa osób faktycznie została obrażona, co uzewnętrzniłoby się poprzez złożenie wniosku o ściganie.

Z kolei proponowane uchylenie art. 212 - 215 k.k. zasługuje na poparcie. Rzecznik wskazał, że w przypadku uchylenia ww. przepisów wskazane będzie także uchylenie art. 216 k.k. i pozostawienie dochodzenia roszczeń także za znieważenie na drodze cywilnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: