Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 2021-04-26.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.10.2020
Data sprawy:
2021-04-26
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich w zw. z art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) i w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Ś.

Na podstawie art. 351 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.n. RPO wniósł o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 27 listopada 2019 r., poprzez orzeczenie o wyłączeniu zamieszczenia danych nieletniego T. M. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o jakim mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej u.p.z.p.s.) ze względu na to, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 in fine u.p.z.p.s., tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego.

Jednocześnie, na podstawie art. 169 k.p.c. Rzecznik wniósł o przywrócenie terminu do złożenia ww. wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 27 listopada 2019 r.

 


Data odpowiedzi:
2021-04-26
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (postanowienie z 1 lipca 2021 r., sygn. akt III Nkd 136/19).
Sąd Rejonowy w Ś. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nieletniego T. M., w stosunku do którego postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r. zastosowano środek wychowawczy w postaci upomnienia za czyn z art. 202 § 3 kk na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym postanowił wyłączyć dane nieletniego T. M. z Rejestru sprawców przestępstw seksualnych.