Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie z powództwa gminy przeciwko syndykowi masy upadłości z dnia 2021-05-24.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.31.2021
Data sprawy:
2021-05-24
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie z powództwa gminy przeciwko syndykowi masy upadłości.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu w sprawie z powództwa Gminy W. przeciwko Syndykowi masy upadłości Banku w upadłości likwidacyjnej o wyłączenie z masy upadłości na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 7 lutego 2018 r., w związku z którym wydane zostało w dniu 22 września 2020 r. postanowienie o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym.

Rzecznik wniósł jednocześnie do Sądu Najwyższego o niezwłoczne poinformowanie TSUE o przystąpieniu Rzecznika do postępowania głównego jako nowej strony w toczącym się postępowaniu przed Sądem Najwyższym - Izbą Cywilną.