Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie z powództwa o zapłatę z dnia 2021-05-28.

Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.510.33.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie z powództwa o zapłatę.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu w sprawie z powództwa G. (...) w W. przeciwko M.S. o zapłatę, zainicjowanym na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Rejonowego w D.G. z dnia 6 lipca 2020 r., w związku z którym to postępowaniem wydane zostało w dniu 18 marca 2021 r. postanowienie o zwróceniu się z odesłaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zarejestrowanym pod sygn. C-181/21.

Rzecznik, w związku z treścią art. 97 § 2 Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE z dnia 25 września 2012 r. wniósł jednocześnie do Sądu Okręgowego w K. o niezwłoczne poinformowanie Trybunału Sprawiedliwości UE o przystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania głównego jako nowej strony w toczącym się postępowaniu krajowym.