Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie kursów językowych dla obywateli Białorusi z dnia 2021-06-04.

Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.28.2021
Data sprawy:
2021-06-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie kursów językowych dla obywateli Białorusi.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na sytuację migrujących do Polski Białorusinów oraz pomoc, jaką w ich trudnym położeniu mogą zaoferować polskie uczelnie wyższe.

Wielu Białorusinów z uwagi na napiętą sytuację w kraju i narastające represje szuka schronienia m.in. w Polsce. Z uzyskanych przez Rzecznika informacji wynika, że istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na kursy języka polskiego dla migrantów z różnych grup wiekowych, którego organizacje pozarządowe nie są w stanie zaspokoić z uwagi na dużą liczbę przybywających do Polski Białorusinów. Kursy umożliwiłyby łatwiejsze odnalezienie się migrantom w nowym kraju, w tym w szczególności znalezienie pracy, a także integrację z polskim społeczeństwem.

Odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie w zakresie kształcenia językowego migrantów mogłaby być organizacja kursów językowych przez polskie uczelnie wyższe. W ocenie RPO nie tylko stanowiłoby to znaczącą pomoc dla migrujących Białorusinów, ale także wpisywałoby się w szczególną misję uczelni wyższych, które obok prowadzenia najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej winny kształtować postawy obywatelskie i uczestniczyć w rozwoju społecznym.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego KRASP z prośbą o wparcie postulatu organizacji przez polskie wyższe uczelnie wakacyjnych kursów językowych dla migrantów. Jednocześnie Rzecznik przesłał pisma z prośbą o organizację tego rodzaju kursów do władz uniwersytetów nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: