Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie sytuacji w Afganistanie z dnia 2021-08-18.

Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.531.54.2021
Data sprawy:
2021-08-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie sytuacji w Afganistanie.

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem obserwuje doniesienia dotyczące trudnej sytuacji humanitarnej w Afganistanie. Obecna sytuacja polityczna stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia wielu osób. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie społeczności międzynarodowej, w tym polskich władz.

RPO wyraził ponadto nadzieję, że akcja ewakuacyjna okaże się skuteczna szczególnie w zakresie zapewnienia potrzebnej pomocy wszystkim obywatelom Afganistanu, którzy w ostatnich latach czynnie wspierali Polaków pracujących na terenie tego kraju. Zasadnym jest podjęcie w tym celu współpracy z osobami, które służyły w Afganistanie i z polskimi korespondentami przebywającymi na miejscu.

W ocenie Rzecznika Polska powinna rozważyć również możliwość udzielenia schronienia innym obywatelom Afganistanu, których bezpieczeństwo jest w tej chwili szczególnie zagrożone w tym m.in. dziennikarzom, sędziom, naukowcom, lekarzom - w szczególności kobietom, które te zawody wykonywały, a których życie z tego właśnie powodu jest teraz zagrożone. Z doniesień medialnych wynika, że Stany Zjednoczone wystosowały do Polski prośbę o przyjęcie dużej liczby Afgańczyków współpracujących w minionych latach ze służbami amerykańskimi. Niewątpliwie taka prośba o wsparcie powinna zostać rozpatrzona.

Rzecznik zapoznał się również z komunikatem MSZ dotyczącym sytuacji Polaków przebywających w Afganistanie, z którego wynika że na dzień 15 sierpnia 2021 r. w Afganistanie przebywało pięciu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi jednak na fakt, że na terenie tego państwa nie działa w chwili obecnej polska placówka konsularna, szczególnie istotne jest zagwarantowanie, aby informacja o akcji ewakuacyjnej dotarła do wszystkich polskich obywateli przebywających w Afganistanie.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o informację o efektach dotychczas podjętych działań zmierzających do ewakuacji polskich obywateli i współpracujących z nimi obywateli Afganistanu oraz informacji o działaniach podjętych w ostatnich tygodniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych osób.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: