Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 2021-06-29.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.46.2021
Data sprawy:
2021-06-29
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że art. 77 § 1 p.u.s.p. jest niezgodny z art. 10 ust. 2, art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 oraz art. 45 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji.

Rzecznik wniósł o umorzenie postępowania w niniejszej sprawie w pozostałym zakresie, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK, z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku. W ocenie RPO przywołany w skardze konstytucyjnej wzorzec kontroli art. 77 § 1 p.u.s.p. w postaci art. 10 ust. 2 w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji nie jest prawidłowy. Z uzasadnienia przedstawionego przez Skarżącego wynika, że w przedmiotowej sprawie prawo do sądu zostało naruszone w związku z naruszeniem zasady podziału władz poprzez przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do delegowania sędziów, a zatem naruszenie to jest pochodną naruszenia art. 10 ust. 2 Konstytucji. Skarżący zaś powołał jako wzorzec kontroli również ogólną zasadę ustrojową – art. 10 ust. 2 Konstytucji w zw. z konstytucyjnym prawem do sądu określonym w art. 45 ust. 1 Konstytucji. Jednocześnie uzasadnienie dla wzorca kontroli w postaci art. 10 ust. 2 w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji pokrywa się z uzasadnieniem dla wzorca kontroli w postaci art. 45 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 Konstytucji. Wobec powyższego, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, skargę konstytucyjną w tej części należy uznać za niedopuszczalną i w tym zakresie zachodzi przesłanka do umorzenia postępowania.