Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bogdana Z., dotyczącej niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (sygn. akt SK 6/98) z dnia 1998-05-29.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
278792
Data sprawy:
1998-05-29
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) PRAWA GOSPODARCZEGO, DANIN PUBLICZNYCH I OCHRONY PRAW KONSUMENTA
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bogdana Z., dotyczącej niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (sygn. akt SK 6/98).

 


Data odpowiedzi:
1998-12-15
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone ze względu na uchylenie zaskarżonego wyroku w wyniku rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez NSA (postanowienie z dnia 15.12.1998 r., sygn. akt SK 6/98).