Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Henryka B., dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa wobec osób represjonowanych przez organy radzieckie za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (sygn. akt SK 8/98) z dnia 1998-07-14.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
282215
Data sprawy:
1998-07-14
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) PRAWA KARNEGO
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Henryka B., dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa wobec osób represjonowanych przez organy radzieckie za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (sygn. akt SK 8/98).

 


Data odpowiedzi:
1998-12-15
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 15.12.1998 r., sygn. akt SK 8/98) ze względu na utratę mocy obowiązującej kwestionowanego przepisu przed wydaniem orzeczenia.