Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej "SIMPA" Spółki Akcyjnej, dotyczącej przepisu pozbawiającego spółki z udziałem kapitału zagranicznego możliwości odliczenia od podatku straty poniesionej w latach, w których spółki korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego z zysków kolejnych trzech lat (sygn. akt SK 12/98) z dnia 1998-09-29.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
287931
Data sprawy:
1998-09-29
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) PRAWA GOSPODARCZEGO, DANIN PUBLICZNYCH I OCHRONY PRAW KONSUMENTA
Wynik sprawy:
oddalenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej "SIMPA" Spółki Akcyjnej, dotyczącej przepisu pozbawiającego spółki z udziałem kapitału zagranicznego możliwości odliczenia od podatku straty poniesionej w latach, w których spółki korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego z zysków kolejnych trzech lat (sygn. akt SK 12/98).

 


Data odpowiedzi:
1999-06-08
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 8.06.1999 r., sygn. akt SK 12/98).