Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewidują odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej z dnia 2017-03-30.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.53.2017
Data sprawy:
2017-03-30
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
inne względy obiektywne – rezygnacja RPO z dalszego prowadzenia sprawy
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewidują odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej.

 


Data odpowiedzi:
2017-05-17
Opis odpowiedzi:
Przewodniczący Składu Orzekającego TK w piśmie z 17 maja 2017 r. wyjaśnił, że w ocenie Trybunału Konstytucyjnego pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 4 maja 2017 r. dotyczące sprawy o sygn. SK 3/17 nie może być potraktowane jako uzupełnienie braków formalnych i zostaje zwrócone w załączeniu do niniejszej odpowiedzi. Oznacza to, że Rzecznik nie zgłosił skutecznie udziału w tym postępowaniu, w związku z czym nie otrzymał statusu uczestnika postępowania w rozumieniu ustawy. Nie może tego uczynić także poprzez skierowanie do Trybunału kolejnego pisma, gdyż przewidziany w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym termin na dokonanie tej czynności już minął.