Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej W. G. (sygn. akt SK 26/14) z dnia 2014-09-17.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.93.2014
Data sprawy:
2014-09-17
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej W. G. (sygn. akt SK 26/14).

 


Data odpowiedzi:
2015-07-14
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 14 lipca 2015 r., sygn. akt SK 26/14).