Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny (sygn. akt P 119/15) z dnia 2015-10-07.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.564.22.2015
Data sprawy:
2015-10-07
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych (TKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny (sygn. akt P 119/15).

 


Data odpowiedzi:
2015-10-07
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z 20 września 2017 r., sygn. akt 119/15).
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie wskutek cofnięcia pytania prawnego przez Sąd pytający.