Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału RPO w postępowaniu przed TK w sprawie 3 pytań prawnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt P 128/15) z dnia 2015-12-18.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.670.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych (TKP)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału RPO w postępowaniu przed TK w sprawie 3 pytań prawnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt P 128/15).

 


Data odpowiedzi:
2015-12-18
Opis odpowiedzi:
Umorzenie postępowania (postanowienie z 16 grudnia 2016 r., sygn. akt P 128/15).
Trybunał dokonał już oceny konstytucyjności przedmiotowych przepisów z przepisami Konstytucji wskazanymi jako wzorce kontroli w niniejszej sprawie. Ponowna kontrola tych samych przepisów z tymi samymi wzorcami kontroli wykazuje, że wystąpiła przeszkoda wydania wyroku, co uzasadnia umorzenie postępowania.