Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii z dnia 2021-10-04.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.86.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz wskazał, że sytuacja w psychiatrii dzieci i młodzieży od lat jest wyjątkowo dramatyczna - brakuje nie tylko miejsc w szpitalach, ale przede wszystkim lekarzy specjalistów, którzy mogliby udzielać pomocy młodym ludziom. Wyjątkowo już trudną sytuację w tym obszarze pogorszył dodatkowo stan pandemii, który zwiększył zapotrzebowanie na leczenie psychiatryczne wśród dzieci i młodzieży.

W konsekwencji, dostępność do stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, która od lat nie była w stanie zaspokoić potrzeb młodych pacjentów, stała się jeszcze bardziej niewystarczająca. Dzieci leżące na dostawkach, czy łóżkach polowych, a nawet odsyłane do domu w stanie zagrożenia życia to już codzienność w psychiatrii dzieci i młodzieży.

W tym kontekście, informacje o możliwość likwidacji 28-osobowiego oddziału psychiatrii dziecięcej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a w praktyce 40- osobowego, bo takie jest średnie obłożenie tego oddziału, przyjąłem z bardzo dużym zaniepokojeniem i skłoniło mnie to do wystąpienia do Pana Ministra w tej sprawie. Likwidacja tego oddziału oznaczać bowiem będzie całkowitą zapaść psychiatrii nie tylko w Warszawie, dla której jest to jedyny oddział psychiatrii dziecięcej, ale w całym województwie mazowieckim i podlaskim. Pozostałe, działające jeszcze oddziały psychiatryczne nie będą bowiem w stanie udzielić świadczeń medycznych wszystkim potrzebującym pacjentom, gdyż już dziś nie mają takiej możliwości i są na granicy wydolności.

Rzecznik z całą mocą podkreślił, że nie można dłużej patrzeć na agonię psychiatrii dzieci i młodzieży, bo zaniedbania w tym obszarze już wkrótce będą dotyczyć całego systemu opieki społecznej. Nieleczone dziecko to najczęściej chory dorosły, który nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

W tym stanie rzeczy, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie pilnych działań zaradczych na rzecz zapewnienia najmłodszym pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-11-04
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 4 listopada 2021 r. wskazał, iż trudna sytuacja w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest znana Ministerstwu Zdrowia a poprawa tej sytuacji traktowana jest priorytetowo. W związku z potrzebą pilnych zmian w psychiatrii dziecięcej, Ministerstwo Zdrowia przygotowało i wdraża kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w oparciu o nowy model udzielania świadczeń. Jednym z podstawowych założeń reformy jest budowa sieci ośrodków, w których pracowaliby psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przygotowało i rozpoczęło realizację projektu Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ponadto przygotowany został program wsparcia psychiatrii dzieci i młodzieży, mający na celu poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, szczególnie w kontekście wyzwań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii SARS-CoV-2.