Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku grupy posłów dotyczącego nadrzędności Konstytucji nad prawem Unii Europejskiej z dnia 2021-07-15.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.51.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie wniosku (WTK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku grupy posłów dotyczącego nadrzędności Konstytucji nad prawem Unii Europejskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania i przedstawił następujące stanowisko: 1) art. 279 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: TFUE) rozumiany w sposób wskazany przez Wnioskodawców nie jest niezgodny z art. 2, art. 4, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2 oraz z art. 178 ust. 1 Konstytucji; 2) postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK, podlega umorzeniu z uwagi na niedopuszczalność orzekania; ewentualnie - jeśli Trybunał Konstytucyjny nie podzieli tego stanowiska - Rzecznik wskazuje, że art. 260 TFUE rozumiany w sposób wskazany przez Wnioskodawców nie jest niezgodny z art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2 oraz z art. 178 ust. 1 Konstytucji; 3) art. 19 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej jako: TUE) rozumiany w sposób wskazany przez Wnioskodawców nie jest niezgodny z art. 2, art. 4, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2 oraz z art. 178 ust. 1 Konstytucji; ewentualnie - jeśli zamiarem Wnioskodawców, na co może wskazywać uzasadnienie wniosku, było poddanie kontroli art. 19 ust. 1 TUE - Rzecznik wskazuje, że art. 19 ust. 1 TUE rozumiany w sposób wskazany przez Wnioskodawców jest zgodny z art. 2, art. 4, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2 oraz z art. 178 ust. 1 Konstytucji.